ERBJUDANDE EXECUTIVE COACHING

Just nu erbjuder vi ett prisvärt paket med
5 sessioner Executive coaching
för 25.000 kronor.

Som ledare möter man ständigt nya utmaningar och nya frågeställningar. Hur väl man klarar av dessa är helt avgörande för hur väl man kommer att lyckas. Alltfler ledare väljer att arbeta med Executive coaching för att få nya resurser till sin utveckling.

Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus där man hjälper andra att utifrån sin kompetens prestera sitt allra bästa. I coachingsamtalen lyfter man fram styrkor och hjälper personen komma över sina inre mentala hinder. Dessutom tar vi tillsammans fram och prioriterar aktiviter som leder fram till målet. Coaching handlar framförallt om att skapa möjligheterna att själv finna lösningar på problem och frågeställningar.

Executive coaching är den kanske mest kända coachingformen, där en enskild person från ett företag får träffa vår coach regelbundet. Coachingen fungerar som en katalysator och ger personen ett batteri med verktyg, modeller. Vid executive coaching får den coachande även en IDI profil. Målet är den enskildes personliga utveckling i sin yrkesroll. IDI visar att det finns olika beteendestilar och att var och en av dessa har sina speciella styrkor och svagheter. IDI lämpar sig ypperligt i all form av utveckling av ledare och säljare.

Catarina Enholm är en av Sveriges mest erfarna coacher, med 25 års erfarenhet av att utbilda och utveckla ledare och medarbetare på några av våra största företag och organisationer.

Kontakta oss för att boka tid!