SKRÄDDARSYDDA UPPLÄGG

Vi skräddarsyr gärna våra tjänster och träningsupplägg för att passa varje enskild kunds specifika behov. Och för att verkligen kunna motsvara behoven arbetar vi efter en modell med fyra steg.

Det allra första vi göra att tillsammans med uppdragsgivare kommer överens om målet med kompetensutvecklingen, vilket vi gör så specifika och mätbart som möjligt.

Sedan flyttar vi fokus till individerna och deras behov. Vi intervjuar utvalda nyckelpersoner eller, om det är en mindre grupp, alla som ingår i den.

Nästa steg är att vi tittar på företagets behov genom att analysera enligt Kvalitetsgallret. Vad görs rätt och på rätt sätt, vad görs på annat vis? Därefter kommer träningen, som bygger på den information vi fått av de första två stegen. Vi skräddarsyr träningens utformning för att möta behoven och skapar övningar där alla ska känna igen sig. Inte sällan är det så att vissa behov blir tydliga under träningens gång och då ser vi naturligtvis till att ta itu även med dessa. Träningsdagarna är väldigt praktiska, jordnära och anpassade till uppdragsgivaren faktiska vardag med konkreta metoder och ändamålsenliga verktyg som man kan använda direkt efter träningen.

Sista och fjärde steget är kanske också det viktigaste, nämligen individuell coaching som självklart är individanpassad. Enligt vår erfarenhet utgör den halva värdet av insatsen. Här fördjupar och befäster vi kunskaperna och insikterna från utbildningsdagarna. Det är tack vare vår coaching vi kan säga att den kunskap vi förmedlar blir en levande del i det fortsatta arbetet.

De skräddarsydda koncepten som vi erbjuder inkluderar:

• Ledarutveckling
• Effektiva ledningsgrupper
• Det coachade ledarskapet
• Säljutveckling
• Serviceträning
• HR-utveckling
• Team- och gruppträning
• Processkartläggning
• Presentations- och retorikträning
• Mental träning
• IDI

Samt flera olika varianter av coaching