KUNDER OCH CASE

COOP Sverige AB

Uppdraget
Coops distributionschef, Anders Berg, hade läst om det coachande ledarskapet och ville införa det på arbetsplatsen.
Läs mer om det här

Svenska Mässan

Uppdraget
Svenska Mässan, Stabsledningen, ville träna sina chefer i ledarskap och affärsmannaskap, men också stärka känslan i teamet.
Läs mer om det här

Teleca AB

Uppdraget
Teleca är ett konsultföretag som levererar mjukvarutjänster till mobiltelefonmarknaden. Eftersom det handlar om kvalificerade tjänster är både konsulterna och deras sektionschefer tekniker på hög nivå, men ledningen ville även ge dem kunskap i affärsmannaskap och säljteknik.
Läs mer om det här

COOP Sverige AB

Uppdraget
Coops distributionschef, Anders Berg, hade läst om det coachande ledarskapet och ville införa det på arbetsplatsen.

Lösningen
Först av allt genomförde man en organisatorisk förändring. Istället för att ha relativt få arbetsledare med ansvar för ungefär 50 personer gick man till fler arbetsledare som istället ansvarade för max 20 medarbetare. På så sätt blev kontakten tydligare och mer personlig. När det var klart fick alla arbetsledare en grundlig utbildning i det coachande ledarskapet. Därefter tog ett coachingprogram vid med konkret feedback. Progressions konsult coachade arbetsledarna som i sin tur coachade sina medarbetare, vilket i sista följdes upp av Progressions konsult. Uppdraget pågick i två år. Under den tiden hade Progressions konsult tät kontakt med distributionschef, lagerchef och personalchef.

Resultatet
Anders Berg, distributionschef COOP Sverige AB:
”Vi samarbetade med Progression och Catarina Enholm under en längre period, hon hjälpte oss framför allt att bli tydligare i våra krav på de anställda och att följa upp kraven med konsekvenser. Det kan låta tråkigt, men Catarina sprider sådan positiv och entusiastisk stämning kring allt hon gör. Gubbarna såg fram emot hennes besök. Vi hade dessutom egna möten under projektets gång, där hon bland annat analyserade coachernas starka och svaga sidor. Det tog vi verkligen till oss. Der var inte projektets syfte att jag skulle utvecklas, men det är kart att jag drogs med. Vi har haft många kontakter efteråt. Jag kan verkligen rekommendera Progression.”

Tillbaka

Svenska mässan

Uppdraget
Svenska Mässan, Stabsledningen, ville träna sina chefer i ledarskap och affärsmannaskap, men också stärka känslan i teamet.

Lösningen
Progressions konsult har ett fortgående uppdrag med företaget och har haft det de senaste fyra åren. Där ingår att undervisa nya chefer i det coachande ledarskapet, att undervisa säljare i säljteknik, att fungera som coach och som bollplank till den som behöver det.

Resultatet
Alf Josefsson, CFO Svenska Mässan:
”Progressions konsult, Catarina Enholm, hjälpte oss att se kraften i att jobba med mål. Det handlar naturligtvis om att kunna göra företagets visioner till greppbara mål för varje avdelning och varje enskild medarbetare. Men det handlar också om att lära sig förstå mekanismerna bakom människors arbete, hur vi fungerar helt enkelt. Progression blandar teori och övningar på ett bra sätt, och arbetet vilar på en stabil vetenskaplig grund. Dessutom förmedlas kunskapen på ett ovanligt positivt sätt, och den fart och fläkt Catarina förde med sig betydde mycket för att kunna genomföra de nya idéerna.”

Tillbaka

Teleca AB

Uppdraget
Teleca är ett konsultföretag som levererar mjukvarutjänster till mobiltelefonmarknaden. Eftersom det handlar om kvalificerade tjänster är både konsulterna och deras sektionschefer tekniker på hög nivå, men ledningen ville även ge dem kunskap i affärsmannaskap och säljteknik.

Lösningen
Arbetet startade med tio heldagar. Varje dag inleddes med två timmars teori om olika säljmoment. De praktiserades sedan under resten av dagen, medan Progressions konsult, Catarina Enholm, lyssnade och coachade. Under det följande året höll Progression återkommande föreläsningar som gick igenom affärsprocessen steg för steg. éven här fick deltagarna träna praktiskt. För att sy ihop det hela följde sedan Progressions konsult med ut på kundmöten.

Resultatet
Magnus Björkqvist, VD Teleca 2002-2005:
”Catarina Enholm hade ett koncept med en tydlig struktur, och en röd tråd som var lätt att följa. Hon delade upp säljprocessen i steg som var lätta att ta till sig, även för personal med renodlat teknisk bakgrund. Framför allt blev vi mer lyhörda för kunden och fick en annan förståelse för kundens situation. Den tydliga strukturen tillsammans med Catarinas begåvning är en stor tillgång när man ska åstadkomma förändring.”

 

Tillbaka

Spara

Spara